Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması Yayınlandı.

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerimizin yetkinliklerinin tespiti ve ulusal önceliklerimiz doğrultusunda yönlendirilmelerine katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında “Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması” gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif veriye dayalı bilgi vermesi ve odaklanabilecekleri alanlar hususunda yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında ilk olarak bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin uluslararası sınıflandırmalar, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik […]

Dr.Öğretim Üyesi Murat OKATAN Tarafından TÜBİTAK’a Sunulan Proje Kabul Edildi

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-EEEAG 217E122 numaralı ve “Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK Grup Yürütme Kurulunun 12/04/2018 tarih ve 281 sayılı toplantısında incelenerek görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda proje önerisinin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Proje Adı: Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yürütücü:  […]

Merkez Müdürümüz Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak’ın Çeviri Editörlüğünü Yaptığı “Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama” Kitabı Yayımlandı

Proje Destek Ofisi’mizin bağlı olduğu Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak’ın çeviri editörlüğünü yaptığı “Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama” kitabı yayımlanmıştır. Söz konusu kitap, 1979 yılında ilk baskısı yapılan Wiley Yayınevi’nin 2015 yılında yayımlanan “Remote Sensing and Image Interpretation” adlı 7. baskısının Türkçe’ye çevirisidir. Palme Yayınevi tarafından satışa sunulan bu […]

Google Akademik atıflarına göre üniversitemiz Türkiye’de ki 157 üniversite içinde 35.sırada

                http://www.webometrics.info/en/transparent Google akademik atıflarına göre üniversitemiz Türkiye’deki 157 üniversite içinde 35. sırada yer aldı. Üniversitemizin daha üst basamaklarda yer alması için öğretim elemanlarımızın bir g-mail hesabına sahip olmaları ve bu hesabı da Google Akademik (Scholar) ile ilişkilendirmeleri gerekmektedir.

Dr.Öğretim Üyesi Gülderen KARAKUŞ Tarafından TÜBİTAK’a Sunulan Proje Kabul Edildi

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-SBAG 217S969 numaralı ve “Poli[Maleik Anhidrit-ko-Vinil Asetat] Kopolimerinin Doksorubisin/Doksorubisin Türevi Antikanser İlaçlarla Doğrusal Rasyonel Konjugatlarının Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları ve Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik/Antikanser Aktiviteleri” başlıklı proje TÜBİTAK Grup Yürütme Kurulunun 16/05/2018 tarih ve 769 sayılı toplantısında incelenerek görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda proje önerisinin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Kendilerini kutlar, başarılarının […]

Nanofotonik Merkezi: Yapılan Projeler ve İleriye Dönük Hedefler Konulu Konferans Düzenlendi

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferanslar dizisinin beşincisi 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 13:00’da Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Sezai ELAGÖZ, Nanofotonik Merkezi: Yapılan Projeler ve İleriye Dönük Hedefler hakkında dinleyicilere bilgiler verdi. Konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.

ARDEB Proje Başvurularının E-İmza ile Alınma Süreci Başladı

Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. Bundan böyle, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile proje başvurusu yapılabilecektir. 31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek, 01/01/2019 […]

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2018 Yılı Temmuz Dönemi Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

Değerli Araştırmacılar, AFAD tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, […]

Taş Hastalığı Hakkında Konferans Düzenlendi

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferanslar dizisinin dördüncüsü 15 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:00’da Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Gökhan GÖKÇE, Taş Hastalığı konusunda konferansa katılan dinleyicilere bilgiler verdi.  

2. Öğrenci Proje Fikri Yarışmasında Dereceye Girenler Belli Oldu

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı Proje Destek Ofisi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Öğrenci Proje Fikir Yarışması’nda dereceye giren projelere ödülleri yapılan törenle verildi (18 Mayıs 2018). Cumhuriyet Üniversitesi Vakfının desteğiyle ilk üçe giren öğrenciler sırasıyla 2000, 1000 ve 500 TL ile ödüllendirildi. Toplam 47 projenin baş vurduğu yarışmada ilk elemeyle kalan 17 […]