Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Sinan Dündar

Merkezde görevli Akademik Personel
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Güven Batır
Öğr.Gör.İbrahim Keklik