Vakıflar

Toplum Gönüllüleri Vakfı : https://www.tog.org.tr/

Sabancı Vakfı : http://www.sabancivakfi.org/

Koç Vakfı : http://www.koc.com.tr/

Türkiye Vodafone Vakfı : http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/

WWF Türkiye : http://www.turkiyenincani.org/

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı : http://tapv.org.tr/

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF) : http://gefsgp.com/

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı : http://www.ttgv.org.tr/tr

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu: https://fulbright.org.tr/