Dr. Öğr. Üyesi Nil ÖZBİLÜM ŞAHİN ve Arş. Gör. Dr. Burcu BAYYURT’un Projelerine TÜBİTAK Desteği

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Nil ÖZBİLÜM ŞAHİN (Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) ve Arş. Gör. Dr. Burcu BAYYURT’ un (Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı) araştırmacı olarak yer aldığı 2515-COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İş birliği Programı‘nın ‘’Catalysing transcriptomics research in cardiovascular disease-CA17129” aksiyonu kapsamında ‘Koroner Arter Hastalarının Aterosklerotik Plaklarında circRNA İfade Düzeylerinin Araştırılması’ başlıklı proje TUBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.
3 yıl sürecek ve 950.000 TL’lik bütçeye sahip proje kapsamında, dünyada ölüm oranı en yüksek olan kardiyovasküler hastalıklardan aterosklerozda tedaviye yönelik yeni nesil epigenetik belirteçler araştırılacak. Proje sonunda hastalık patogenezinin moleküler açıdan daha iyi anlaşılması ve moleküler tedavi hedeflerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Proje ekibi ise şu şekilde:
(PY: Proje Yürütücüsü, A: Araştırıcı)
• Prof. Dr. Serdal Arslan (PY), Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
• Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz (A), Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
• Prof. Dr. Bahar Taşdelen (A), Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
• Prof. Dr. Ahmet Çelik (A) Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
• Dr. Ögr. Üyesi Badel Arslan (A) Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı
• Dr. Ögr. Üyesi Nil Özbilum Şahin (A) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
• Dr. Derya Yetkin (A), Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
• Dr. Burcu BAYYURT(A), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir