Tarihçe

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Eylül 2012 tarihinden Ağustos 2016 tarihine kadar geçen sürede Doç. Dr. Kerem YAPICI merkez müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra Merkez müdürlüğüne 25.08.2016 tarihinde Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK atanmış olup bu görevini 12.11.2021 tarihine kadar sürdürmüştür. 12.11.2021-10.02.2022 tarihleri arasında Öğr.Gör. Abdullah MISIRLIOĞLU Merkez sorumluluğunu yürütmüştür. 10.02.2022 tarihinden sonra Merkez Müdürlüğüne Dr.Öğr.Üyesi Sinan DÜNDAR atanmıştır. Merkeze bağlı olarak bir de Proje Destek Ofisi bulunmaktadırlar.