Başarı Hikayeleri

Halen devam etmekte olan veya yeni desteklenen üniversite BAP dışı proje başarılarını paylaşmak isteyen araştırmacı akademisyenlerimize dilerlerse başarı hikayeleri sayfamızda yer veriyoruz.

Dahili Telefon  :      2029-2030

e-posta              :      pdo@cumhuriyet.edu.tr

 

Proje Adı: Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yürütücü:  Dr. Öğr. Üyesi Murat OKATAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı.

Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCATÜRK, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Programı.

Doktora Bursiyeri: Arş. Gör. Eda DAĞDEVİR, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı.

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK-3001

Proje Özeti: Kırpma Eşikleri, Nisan 2016’da tamamlanan TEKNO-002 sayılı ve “Hücre Dışı Kayıtlarda Aksiyon Potansiyellerini Belirlemekte Kullanılan Gerilim Eşiğinin Hesabı İçin Yeni Bir Yöntem” başlıklı CÜBAP projesinin ana çıktısı olan yeni ve özgün bir algoritma ile hesaplanan bir çift genlik eşiğidir. Kırpma Eşikleri’nin hücre dışı sinirsel kayıtlarda gürültü ve işareti birbirinden ayırmakta mevcut yöntemlerden daha başarılı olduğu proje ekibi tarafından çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Şimdiki projenin başlıca amacı, davranışla ilgili bilgilerin birincil motor korteksten (M1) kaydedilen hücre dışı sinirsel kayıtlardan verimli bir şekilde çıkarımlanmasında Kırpma Eşikleri’nin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Veri olarak anestezi altında olmayan sıçanların motor korteksinden davranış sırasında kaydedilmiş hücre dışı sinirsel kayıtlar kullanılacaktır. Proje çıktılarının beyin-makine-arayüzü (BMA) teknolojisinde kullanım alanı bulunmaktadır.

Proje Bütçesi: 59.910,00 TL

 

 


Proje Adı: Fototermal ve Endoperoksit Terapilerinin Sinerjistik Anti-Kanser Etkisine Sahip Protein-Kafes Yapılı Nanopartiküllerin Sentezi ve Melanom Deri Kanserine Karşı Etkilerinin in-vivo İncelenmesi

Yürütücü: Doç.Dr. Fazlı SÖZMEN

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK-1001

Proje Özeti:

Proje Bütçesi: 

Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fazlı SÖZMEN’in “Fototermal ve Endoperoksit Terapilerinin Sinerjistik Anti-Kanser Etkisine Sahip Protein-Kafes Yapılı Nanopartiküllerin Sentezi ve Melanom Deri Kanserine Karşı Etkilerinin in-vivo İncelenmesi” başlıklı 2017 Eylül ayı 2. dönem TÜBİTAK ARDEB 1001 proje önerisi kabul edilmiştir. Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.


Proje Adı: Silisyum Karbür Matrisli-Nitrür, Karbür, Oksit Takviyeli İleri Teknoloji Seramiklerinden Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Kompozit Ekipman Üretimi

Yürütücü: Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU (Metalurji ve Malzeme Müh.Böl)

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK-TEYDEB

Proje Özeti:

Bu proje ile nihai olarak iki farklı ürün hedeflenmiştir. Birincisi Silisyumkarbür Rezistansdir. Bu ürünün hammaddesi de yine iş fikri kapsamında üretilecektir. Bu ürün Silisyumdioksitin karbotermal redüklenmesi ile gerçekleştirilecektir. Bu işlemler Tüp fırın içinde quarz ve karbonun 1500 C den başlayan sıcaklıklarda tepkimeye sokulması ile gerçekleştirilecektir, aktivasyon fırının ısıtılması ile sağlanacak redükleyici atmosferi korumak ve tepkimenin tersinir olmasını önlemek amacı ile ortama argon gazı beslenecektir.. Burada amaç en aşağı %97 saflıkta SiC üretmektir. Yüksek saflıktaki SiC tozları rezistans üretimi için ileriki kalite süreçlerinde çok önem arz etmektedir. Bu nedenle saflaştıma işlemleri kademeli olarak tekrarlanarak yüksek saflıkta SiC üretme bilgi ve becerisi de imalat ve arge veritabanına kayıt edilecektir.

%99 dan daha az saflıktaki örneğin dönüşmemiş silisyum içeren tozlar ise ikinci ürün grubu olan Pota Grubu ürünlerin hammaddesi olarak değerlendirilecektir. Bu kademede SiC ve dönüşmemiş Silisyum Azot gazı altıda sinterlenerek %SiC+%Si3N4 kompoziti üretilecektir. Bu bileşim mevcut metal ergitme pota malzemesi olan SiC ve Grafite alternatif olacaktır. Bu ürün tasnifi ürünün servis koşullarındaki maruz kaldığı fiziksel, kimyasal ve mekanik etkilere bağlı olarak yapılmıştır. Bu sayede hem üründeki teknik kriterler sağlanacak hem de hammadde üretim süreçlerinde üretilen tam dönüşmemiş reaksiyonu tamamlanmamış toz ürünleri üretim ve şekillendirme ile ürüne dönüştürecektir. Elde edilen ürünün kalitesi XRD, SEM ve BET, Arşimet, Elek Analizi ile belirlenecektir. Daha sonra kurutma işlemleri ve bağlayıcı ilave işlemi gerçekleştirilecektir. Tane boyutları bilyalı öğütme ile etil alkol kullanılarak gerçekleştirilecektir. Öğütme sonrası tane boyut 500 nm ila 0.5 nm aralığında olması beklenmektedir. Alternatif olarak düşük maliyetli olarak tedarik edilecek olan SiC hammedeleri hidro ve elektrometalurjik işlemler ile rafine edilecek, öğütülecek ve tasnif edilecektir, bu şekilde maliyet azaltma ve üretimde hızlanma sağlanacaktır.

Genel olarak özetleyecek olursak, üretilecek olan SİC esaslı ürünler stratejik öneme sahip olup, yüksek performans gerektiren alanlarda abrazyon, termal bariyer, shear kapasitesi ve talaş kalıdırma sistemlerinde de kullanılabilecektir. En önemli bir diğer çıktı ise ürünlerin personel ve hahif zırhlı araçlar için balistik amaçlı bariyer plakası olarak kullanılabilecek olmasıdır.

Proje Bütçesi: 150.000,00 TL

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.


Proje Adı: Ülkemizin Farklı Ekolojik Koşullarında, Yüksek Verimli ve Kaliteli Goji Beri (Lycium Barbarum l.)

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Esra UÇAR SÖZMEN

Destekleyici Kurum: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Proje Özeti: Proje Kayseri, Yozgat, Tokat ve Sivas illerinde olmak üzere 3 lokasyonda sürdürülecek ve 3 yıl sürecektir.

Proje Bütçesi:

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.

 


TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, “Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları” başlığında Üniversitemiz Nanoteknoloji Mühendisliğinden Doç. Dr. Fazlı Sözmen ve “Yenilikçi Veri Tabanı Yönetim Sistemleri” başlığında Geomatik Mühendisliği’nden Yrd.Doç.Dr. İ.Ercüment Ayazlı ikinci aşama başvurusuna hak kazanmışlardır.
Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.


Üniversitemiz Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Dr. İlkay Demir’ in, Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle birlikte hazırladığı proje başvurusu “TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” nca kabul edilmiştir.

Kendisini ve bağlı bulunduğu merkezi kutlar başarılarının devamını dileriz.


 

Proje Adı: Multi-touch Özelliğe Sahip Akıllı Tahtalar İçin MIDI Tabanlı, Etkileşimli Müzik Yazılımları

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇELİK

Destekleyici Kurum: BiGG – 1512, TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

Proje Özeti:

Proje Bütçesi:

Cumhuriyet Üniversitesi dahilinde, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği almaya hak kazanan ilk proje olma niteliği de taşıyan çalışmasından dolayı hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bigg-2017-yili-cagrisi-2-donem-sonuclari-aciklandi

 


 

Proje Adı: Eczacılıkta Akreditasyon Ön Bilgilendirme Eğitimi

Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Göknil Pelin COŞKUN

Destekleyici Kurum: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Proje Özeti: Akreditasyon Eğitimi

Proje Bütçesi:

http://oran.org.tr/haberler/792/2017-yili-teknik-destek-programi-mayis—haziran-donemi-kapsaminda-basarili-bulunan-basvurular.html

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.

 


Proje Adı: ÖTEKİ SİNEMA Projesi

Yürütücü: Proje Koordinatörü Öğr.Gör. Bilal SERT

Teknik Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Onur TAYDAŞ

Eğitim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKPINAR

Medya Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yılmaz DAŞLI

Destekleyici Kurum: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP)

Proje Özeti: Sivas’ın 2016 yılında hizmet alanına alınmasıyla birlikte, Başkanlık tarafından 2017 yılında yayımlanan Muhtelif Kültür Projeleri teklif çağrısına Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından sunulan “Öteki Sinema” isimli proje çok sayıda proje arasından kabul edilen 16 proje arasında yer aldı.

Proje Bütçesi:

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.


 

Proje Adı: Preterm Bebeklere Uygulanan Oral Motor Stimülasyonun Beslenme ve Emme Basarisi Üzerine Etkisi (216S081)

Yürütücü: Araş. Gör. Şenay ARAS DOĞAN

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı

Proje Özeti: Bu projede 29-32 gestasyon haftasında doğan preterm bebeklere uygulanan Oral Motor Sitimülasyonun oral beslenme ve emme başarısı üzerine etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Son yıllarda prematüre bebek sayısında ciddi bir artış olmuştur. Anne olma yaşının ilerlemesi, yardımlı üreme tekniklerinin (YÜT) kullanımının artması, çoğul gebeliklerin artması gibi nedenlerle prematüre bebek sayısında zamanla bir artış söz konusu olmuştur. Normalde 34. hafta civarında kazanılan emme-yutma koordinasyonunun bu uygulama ile daha erken bir dönemde bebeklere kazandırılması beklenmektedir.

Proje Ekibi:

Yürütücü: Arş. Gör. Şenay ARAS DOĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, SİVAS

Araştırmacı: Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, ERZURUM

Araştırmacı: Doç. Dr. Aynur AYTEKİN
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, ERZURUM

Araştırmacı: Doç. Dr. Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

Proje Bütçesi:

Kendisine ve proje ekibine başarılar diliyoruz.

 


 

Proje Adı: 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet KUL C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. L. Cenk KUMRUOĞLU C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Araştırmacı: Prof. Dr. İshak KARAKAYA ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Araştırmacı: Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. Ali ERTAŞ C.Ü. Makine Mühendisliği

Doktora Bursiyeri: Kürşad O. OSKAY C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yüksek Lisans Bursiyeri: C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yüksek Lisans Bursiyeri: C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK 1001 Projesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Proje Özeti: Proje no 116M406

2016 yılı 1. döneminde başvurusu yapılan ve Yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet KUL olan 116M406 numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında değerlendirilerek 2017 yılından itibaren desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer almıştır.

Proje Bütçesi: 357.040,00 TL

Proje ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

 


 

Proje Adı: YARI İLETKEN MALZEMELERE DAYALI OPTOELEKTRONİK AYGIT VE SİSTEMLER

Yürütücü: 2. Aşamayı geçen 116F364 Nolu Yöneticiliğini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden Abdullah Demir’in yaptığı proje kapsamında yer alan ve Üniversitemiz Fizik ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümleri Personellerinden Yürütücü Doç.Dr. Pınar Başer, Araştırmacı: Prof. Dr.Sezai Elagöz ve Prof.Dr. Ebru Şenadım Tüzemen ve Bursiyer Araş. Gör. Behçet Özgür Alaydın’ın yer aldığı 116F365 Nolu “Vcsel Tabanlı Yüksek Güçlü Yarıiletken Lazerler“ projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Proje Özeti: 

Proje Bütçesi:

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.


 

ÜNİVERSİTEMİZ İLK HORIZON 2020 AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNİ ALDI

Üniversitemiz Horizon (Ufuk) 2020 tipi bir Avrupa Birliği projesinde ilk kez yer aldı. Bu proje Crimean‐Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) Vaccine başlığı altında 2017 Ocak ayı itibarıyla başlamış olup 6 yıl sürecektir. Projeye toplam 9 ülkeden 14 Merkez katılmaktadır. Bu ülkeler; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Kosova ve Tacikistandır. Projede yer alan merkezlerin çoğu ülkelerinin referans merkezleri ve saygın enstitüleri olup aralarında Paul-Ehrlich-Institute ve Karolinska Institute de bulunmaktadır. Bu  projeye ülkemizden katılan iki merkezden birisi Cumhuriyet Üniversitesi, diğeri ise Kars Kafkas Üniversitesidir. Üniversitemizden proje koordinatörlüğü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazif ELALDI tarafından yapılmaktadır. Projenin nihai amacı günümüz modern aşı tekniklerinden yararlanarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) etkeni Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virüsü (CCHFV)’ne karşı insanlarda kullanılabilecek koruyucu bir aşı geliştirmektir. Bu hastalık dünyada şu anda aralarında ülkemizin de bulunduğu 3 kıta (Avrupa, Asya ve Afrika)’da görülmekte ve ülkemizde %5 civarında, dünyada ise %10-30 oranında ölümlere ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.  Hastalık başlıca kene yapışması ile insanlara bulaşmaktadır. Hastalığın dünyada en fazla görüldüğü ülke Türkiye olup, aralarında Sivas bölgesi de olmak üzere özellikle Kelkit Vadisi’nde sıklıkla gözlenmektedir. Araştırmanın Türkiye ayağında üniversitemiz  hastanesinde takip edilen erişkin KKKA hastalarının takibi sırasında elde edilecek klinik veriler ile bu hastalardan elde edilecek bağışıklık hücrelerindeki değişmeler izlenecek, bu hücrelerin analizinden elde edilecek bulgular etkin aşı çalışması için Avrupa’daki merkeze gönderilecektir. Bu proje 43 yıllık geçmişi olan Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilk Ufuk 2020 (Horizon) projesidir. Geliştirilecek etkin bir CCHFV aşısıyla risk altında yaşayan bölgelerdeki insanlar aşılanarak hastalıktan korunması sağlanabilecek, dolayısıyla hastalıktan ölümler azalacaktır. Proje bütçesinden sağlanacak katkı ile üniversitemize araştırmalarda kullanılacak araç-gereç ve doktora öğrencilerine istihdam sağlanacaktır. Proje sırasındaki araştırmalardan ortaya çıkacak verilerden yapılacak yayınlar iyi dergilerde yayınlanarak üniversitemizin bilimsel saygınlığına katkıda bulunacaktır. Proje çerçevesinde merkezler arasında bilgi alışverişi amacıyla proje çalışanlarının değişimi sağlanacak ve üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunulacaktır.


“SENARYO TEMELLİ YÜKSEK GERÇEKLİKLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN SON SINIF HEMŞİRELİK VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN EKİP İŞBİRLİĞİ, PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE OTONOMİ DÜZEYİNE ETKİSİ” PROJESİ

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU’nun üstlendiği “Senaryo Temelli Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Yönteminin Son Sınıf Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Ekip İşbirliği, Problem Çözme Becerisi ve Otonomi Düzeyine Etkisi” isimli 3001 kapsamındaki proje önerisi 26 Nisan 2016 tarihinde TÜBİTAK’a sunulmuş ve Grup Yürütme Komitesinin 29/06/2016 tarih ve 750 sayılı toplantısında Türkiye ve dünyada ilk kez hayata geçirilecek olan bu projenin desteklenmesi kararı alınmıştır.
Yirmidört aylık bir sürede disiplinler arası bir ekiple yürütülecek ve mevcut müfredat programlarının yeniden yapılandırılmasında önemli bir bilimsel dayanak sağlayacak olan bu proje; senaryo temelli Yüksek Gerçeklikli Simülasyon (YGS) yönteminin son sınıf hemşirelik ve tıp öğrencilerinin ekip işbirliği, problem çözme becerisi ve otonomi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu proje Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye’de Hacettepe’den sonra ikinci olarak kurulan Simülasyon Merkezinde yürütülmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılacak olan Simülasyon Merkezinin Kurulumu ve Geliştirilmesi çalışmalarına Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret ERGÜNGÖR’ün öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Haldum SÜMER ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Cesur GÜMÜŞ’ün özverili ve yoğun çalışmalarıyla 15 Ağustos 2014 tarihinde başlanmış ve Merkezin açılışı 10 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Simülasyon Merkezi’nde bir hasta ünitesi düzeneğinde Gaumard marka HAL S3201 model Yoğun Bakım ve İleri Yaşam Desteği Simülatörü ve video kayıt sistemi ile birlikte tedavi ve bakım için gerekli donanım bulunmaktadır. Simülasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini bu merkezin koordinasyonundan sorumlu olan Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU öncülüğünde 5 kişilik bir ekip üstlenmiştir.
Proje Ekibi:
Yürütücü: Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU
C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.
Araştırmacı 1: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUN
C.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas.
Araştırmacı 2: Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA
C.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas.
Araştırmacı 3: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kenan TEKİN
C.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas.
Danışman 1: Yrd. Doç. Dr. Hakkı KAYA
C.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas.
Danışman 2: Yrd. Doç. Dr. Ziynet ÇINAR
C.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sivas.
Bursiyer 1: Arş. Gör. Fatma TOK YILDIZ
C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.
Bursiyer 2: Arş. Gör. Burcu Kübra ÇERİK
C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.
Bursiyer 3: Arş. Gör. Dr. İlknur YILDIZ
C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.
Bursiyer 4: Arş. Gör. Hülya KOÇYİĞİT
C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.

Y


 

Proje Adı: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması ve Endüstride Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Projesi

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen

Destekleyici Kurum: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)

Proje Özeti: Proje kapsamında, ilimizde ziraat alanında çalışan kurumların rekabet gücünün artırılmasına  yönelik sanayi altyapısını geliştirerek, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde AR-GE ve  yenilikçiliğin ön plana çıkarılması ve bu sektörde bölgeler arası gelişmişlik farklarının  azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

Proje Bütçesi: 134.700,00 TL


Proje Adı: “TAU LEPTONUN ELEKTROMANYETİK ÖZELLİKLERİNİN LEPTON VE HADRON ÇARPIŞTIRICILARINDA ARAŞTIRILMASI” PROJESİ

Yürütücü: Doç.Dr. Salih Cem İnan ve iki araştırmacısı Doç. Dr. Ahmet Alper Billlur, Doç. Dr. Murat Köksal

Destekleyici Kurum:

Proje Özeti: Projede, temel parçacık fiziğinin en güncel açıklaması olan Standart Model’in temel parçacıklarından tau leptonunun elektromanyetik özeliklerinin incelenmesi planlanmıştır. Tau leptonu diğer leptonlara göre (örneğin elektron) daha büyük kütleli olduğundan, tau lepton araştırmaları günümüz parçacık fiziğinin en önemli ve güncel konularından biridir. Proje Dünya’nın mevcut en büyük (100 aşkın ülkeden yaklaşık 10 bin araştırmacı) ve en çok yatırım yapılan laboratuvarı (yaklaşık 10 milyar dolar) olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ile ileride yapılması planlanan Kompakt Doğrusal Çarpıştırıcı (CLIC)’in deneysel parametrelerini içermektedir. LHC, yerin 175 m altında, 27 km uzunluğunda, 4 farklı en üst teknolojiye sahip dedektör barındıran bir hadron çarpıştırıcısıdır. Bu projede hedeflenen, tau leptonun elektromagnetik dipol momentleri ile ilintili teorik hesaplamalar yaparak, ileride yapılacak CERN deneylerine yol göstermektir.

Proje Bütçesi: 


 

Proje Adı: “Ateroskleroz Hastalığında Kalp Damarlarının Tıkanmasında Etkili Moleküler Genetik Belirteçlerini Tespitine Yönelik Bir Çalışma” Projesi

Yürütücü: Doç.Dr. Serdal Arslan

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK

Proje Özeti: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan proje yürütücüsü  TÜBİTAK proje çalışmaları ile ilgili bir takım bilgiler verdi. Doç.Dr. Arslan:
TUBİTAK proje özgeçmişimi incelediğimde ilk 1001 projemizi 2014 yılında aldık. Bu projenin konusu Ateroskleroz hastalığında kalp damarlarının tıkanmasında etkili moleküler genetik belirteçlerini tespitine yönelik bir çalışmadır. Yürütücü olduğum ikinci TUBİTAK 1001 projesini 2015 yılında aldık. Bu proje Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalarıyla ilgili moleküler genetik bir çalışmadır. Her iki 1001 projesi de ilk başvurudan sonra iki defa ret edilip üçüncü defa revize edilip tekrar başvurulduktan sonra kabul edilen projeler oldu. İki TUBİTAK 1001 projesi de devam etmekte olup 2017 sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Yürütücü olarak ilk başvuruda kabul edilen tek projem 2015 yılında bir TUBİTAK 3001 projesi oldu. TUBİTAK 3001 projesi bir yıllık proje idi ve 2016 yılında sonuçlandı. Bu projeden elde edilen sonuçlar Kalp Damar Cerrahisi kongresinde birincilik ödülü aldı, makale olarak ta bir dergide yayınlanma süreci devam ediyor. Tüm TUBİTAK projelerinden yaklaşık 800 bin TL’lik destek aldık. Bu destek hem laboratuar alt yapımızın gelişmesine hem de öğrenci yetiştirmemize katkı sağladı. TÜBİTAK projelerinde şimdiye kadar 4 lisansüstü öğrenci bir ile iki yıl arasında değişen sürelerde burs aldı ve proje çalışmalarına dâhil oldu. Bu TÜBİTAK projelerinin alınmasında daha önce yaptığım çok sayıdaki BAP projesinin, proje deneyimi açısından önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. TUBİTAK projelerinin yürütülmesi sürecinde, her bir TUBİTAK projesi başta bilimsel olmak üzere hem idari hem de mali açıdan akademik birikime katkılarıyla çok önemli bir deneyim olduğu ve her alınan projenin bir sonraki projenin alınmasını kolaylaştırdığı sonucuna ulaştım.

Proje Bütçesi: