Üniversitemiz Yetkinlik Analizleri

Üniversitemizin Yetkinlik Analizi-2018

Üniversite yetkinlik analizi çalışması üniversitelerimizin yetkinliklerinin tespiti ve ulusal önceliklerimiz doğrultusunda yönlendirilmelerine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından “Yetkinlik Analizi-2018” gerçekleştirildi.

 

Çalışma kapsamında ilk olarak bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin uluslararası sınıflandırmalar, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamındaki öncelikli sektörler bazında oluşturulan “Üst Düzey Önceliklendirme Grupları” çıktıları, üniversitelerin eğitim alanları ve kurum içi değerlendirmeler dikkate alınarak ülkemiz öncelikli alanları ile uyumlu 18 alan altında 120 teknoloji alt alanı belirlenmiştir.

 

Teknoloji alt alanlarının belirlenmesini takiben analize ilişkin üniversitelerin teknoloji alt alanı temelinde yetkinliğini tespite yönelik model kurularak yayın sayısı, atıf sayısı, yayın yapan akademisyen sayısı ve TÜBİTAK destekli proje verileri dikkate alınmış ve 7 gösterge türetilmiştir.

 

Ana çalışma öncesinde teknoloji alanları bazında yayın verisi elde etmede kullanılacak anahtar kelimeler ile göstergelerin test edilmesi amacıyla 10 üniversite için yayın ve atıf verileri üzerinden pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma neticesinde iyileştirmeler yapılarak 120 teknoloji alt alanında 143 üniversiteye ait verilerin değerlendirilmesine başlanmıştır.

 

Tüm veriler TÜBİTAK veri tabanı ile Scopus ve SciVal programları kullanılarak 2010-2014 yılları için elde edilmiş olup daha sonra ağırlıklandırma ve istatistiksel düzeltmeler yapılarak üniversitelere yönelik yetkinlik hesaplaması yapılmıştır. Yetkinlik puanı girdileri kalite ve hacim olarak iki temel boyutta toplanmış olup sırasıyla % 60 ve % 40 olarak ağırlıklandırılmıştır.

 

Üniversitenin dünyaya görece bağıl atıf endeksi ve üniversitenin atıf açısından dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergeleri kalite boyutunda; dünya toplam yayın sayısı içindeki üniversitenin payı, üniversitede yayın yapan akademisyen sayısı, üniversitenin TÜBİTAK destekli projelerine ait bütçe toplamı, üniversitenin TÜBİTAK destekli proje sayısı, üniversitenin Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi gibi göstergeler hacim boyutunda yer almıştır.

 

Bu kapsamda, Rektörlüğümüze bir fikir vermesi açısından Üniversitemizin bu 120 alt alanda girebildiği kalite ve hacim değişkenlerine göre düşük ve yüksek bölgelerdeki alt alanlar belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Üniversitemiz yetkinlik analizi tablosunu için TIKLAYINIZ