1003 Programının 2018 Yılında Açılacak Olan Çağrı Başlıkları Belirlendi

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında 41 adet çağrıya çıkılacaktır. Söz konusu çağrıların içerik, amaç ve başvuru koşullarına ilişkin detayları içeren çağrı metinleri hazırlık aşamasında olup, ilgili metinlerin Nisan ayında duyurulması ve proje başvuru sisteminin de aynı tarihte kullanıma açılması planlanmış ancak, araştırmacılarımızın ön hazırlık yapabilmelerini […]

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 4 Ocak 2018 tarihinde duyuruldu. Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Türkiye’den […]

Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı

2018 Başvuruları Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 2 Ocak 2018 itibariyle başlayıp, 9 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir. 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında toplam 137 projeye hibe veren Sabancı Vakfı, 2017 yılı hibe programı çerçevesinde; Kadın, Genç ve Engellilereyönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim […]

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması – 2018 Başvuruları Duyurusu

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanmak ve 150.000 TL hibe destekliBİGG ANAÇ Teknogirişim Programı’na katılmak isteyen, teknoloji tabanlı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeyi hedefleyen girişimci adaylarının belirlenmesi için düzenlenen bir iş fikri yarışmasıdır. 2018 Yılı Çağrısında, TÜBİTAK tarafından belirtilen, aşağıdaki tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul […]

Jean Monnet Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı

Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılına ilişkin başvurular 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır. Başvurular 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda […]

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem Başlıyor! Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı […]

PROJELERİN DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARINDAKİ ÖNEMİ

Aşağıdaki alanlarda ki Doçentlik başvurularında, projelerin önemli ölçüde etkisi tabloda görülmektedir.  Eğitim Bilimleri Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı Hukuk Temel Alanı İlahiyat Temel Alanı Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Mühendislik Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri […]

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Kalkınma Bakanlığı, Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı “Sayın Araştırmacılarımız, Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlamak amacıyla ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerindeki öncelikler dikkate alınarak aşağıda belirtilen alanlarda araştırma altyapı projelerinin desteklenmesine karar ver ilmiştir. Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen araştırma altyapısı proje tekliflerinin; kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu, • işletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilirliği planlanmış, • tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde kurgulanmış olması esastır. Proje teklifleri, yeni araştırma altyapısı kurulumunu veya mevcut bir araştırma altyapısına ilave yatırımı içerebilecektir.   Destek verilecek alanlar şunlardır: Sağlık: 1.1. Aşı 1.2. Nörobilim 1.3. Biyomedikal Cihaz Bilgi ve İletişim Teknolojileri: 2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama 2.2. Fotonik 2.3. Robotik 2.4. Yapay Zeka 2.5. Bulut Bilişim 2.6. Büyük Veri 2.7. Siber Güvenlik Enerji: 3.1. Nükleer Enerji 3.2. Yakıt Pili Teknolojileri Raylı Sistemler Araçları   Araştırma altyapısı proje teklifleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve […]

CÜBAP BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ÇAĞRI METNİ VE İLANI Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince CÜTAM altyapısını güçlendirmek, üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalara altyapı desteği verebilmek ve sürdürülebilir araştırmalara olanak sağlamak amacıyla desteklenmesi düşünülen Araştırma Projelerine ilişkin Proje Çağrı Başlıkları ve detayları aşağıda belirtilmiştir. Proje teklifinde bulunacak proje yürütücülerinin 29.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar B.A.P Otomasyonu üzerinden hazırlayacakları proje tekliflerini birimimize ulaştırmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Öğretim Üyelerine ilanen […]