Ofisimiz Tarafından ORAN’a Yazılan Projemiz Kabul Gördü

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Destek Ofisi tarafından yazılan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İl Temsilciliği tarafından yürütülecek olan “Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi” projesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak geçen 5 proje içerisinde yerini aldı.

Dr.Öğretim Üyesi Gülderen KARAKUŞ Tarafından TÜBİTAK’a Sunulan Proje Kabul Edildi

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-SBAG 217S969 numaralı ve “Poli[Maleik Anhidrit-ko-Vinil Asetat] Kopolimerinin Doksorubisin/Doksorubisin Türevi Antikanser İlaçlarla Doğrusal Rasyonel Konjugatlarının Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları ve Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik/Antikanser Aktiviteleri” başlıklı proje TÜBİTAK Grup Yürütme Kurulunun 16/05/2018 tarih ve 769 sayılı toplantısında incelenerek görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda proje önerisinin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Kendilerini kutlar, başarılarının […]

ARDEB Proje Başvurularının E-İmza ile Alınma Süreci Başladı

Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. Bundan böyle, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile proje başvurusu yapılabilecektir. 31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek, 01/01/2019 […]

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2018 Yılı Temmuz Dönemi Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

Değerli Araştırmacılar, AFAD tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, […]

2. Öğrenci Fikri Yarışması Tarih Değişikliği Duyurusu

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfının desteğiyle ikincisi yapılan Öğrenci Fikri Yarışması, Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni 14 Mayıs 2018 tarihinden 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10:30’a ertelenmiştir. Ödül Töreni Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Ergün Göze Salonunda yapılacaktır. İlgililere Duyurulur.

Newton-Kâtip Çelebi Fonu İkili İşbirliği Programı – Nisan 2018 Çağrısı

NEWTON-KÂTİP ÇELEBİ FONU HAKKINDA Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program kapsamında: Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, […]

“Sivas İli’nin Sorunları, Eksiklikleri ve Potansiyelinin Belirlenmesi Toplantısı: Olası Proje ve Kaynakları Açısından Genel Bir Değerlendirme” Bilgilendirme Duyursu

Sayın Katılımcılar, Öncelikle ‘’ Sivas İli’nin Sorunları, Eksiklikleri ve Potansiyelinin Belirlenmesi Toplantısı: Olası Proje ve Kaynakları Açısından Genel Bir Değerlendirme’’ başlıklı toplantıya katılımım talebiniz için çok teşekkür ederiz. Merkezimizle birlikte CÜSAM’ın (Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Merkez) katkılarıyla düzenleyeceğimiz söz konusu toplantı 12 Nisan 2018 Perşembe günü, saat:14:00 de yeni Rektörlük Binası’nın 2.katındaki Senato Salonunda gerçekleştirilecektir. […]