T.C. Kalkınma Bakanlığı, Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Kalkınma Bakanlığı, Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı “Sayın Araştırmacılarımız, Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlamak amacıyla ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerindeki öncelikler dikkate alınarak aşağıda belirtilen alanlarda araştırma altyapı projelerinin desteklenmesine karar ver ilmiştir. Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen araştırma altyapısı proje tekliflerinin; kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu, • işletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilirliği planlanmış, • tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde kurgulanmış olması esastır. Proje teklifleri, yeni araştırma altyapısı kurulumunu veya mevcut bir araştırma altyapısına ilave yatırımı içerebilecektir.   Destek verilecek alanlar şunlardır: Sağlık: 1.1. Aşı 1.2. Nörobilim 1.3. Biyomedikal Cihaz Bilgi ve İletişim Teknolojileri: 2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama 2.2. Fotonik 2.3. Robotik 2.4. Yapay Zeka 2.5. Bulut Bilişim 2.6. Büyük Veri 2.7. Siber Güvenlik Enerji: 3.1. Nükleer Enerji 3.2. Yakıt Pili Teknolojileri Raylı Sistemler Araçları   Araştırma altyapısı proje teklifleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve […]

CÜBAP BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ÇAĞRI METNİ VE İLANI Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince CÜTAM altyapısını güçlendirmek, üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalara altyapı desteği verebilmek ve sürdürülebilir araştırmalara olanak sağlamak amacıyla desteklenmesi düşünülen Araştırma Projelerine ilişkin Proje Çağrı Başlıkları ve detayları aşağıda belirtilmiştir. Proje teklifinde bulunacak proje yürütücülerinin 29.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar B.A.P Otomasyonu üzerinden hazırlayacakları proje tekliflerini birimimize ulaştırmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Öğretim Üyelerine ilanen […]