Dr.Öğr. Üyesi Seyda Şahin’in Projesine TÜBİTAK’tan Destek

Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr.Öğr. Üyesi Seyda Şahin; “Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sentezleyen Escherichia Coli Suşlarında Dezenfektan ve Ağır Metal Direncinin Araştırılması” başlıklı proje önerisiyle TUBİTAK ARDEB programından 1002 Hızlı Destek projesi almaya hak kazandı. Kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Dr. Şahin proje önerisinde; Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) dirençli E. […]

Doç.Dr. Halil İbrahim Ulusoy’un Projesine TÜBİTAK’tan destek

Eczacılık Fakültemiz Analitik Kimya Anabilim Dalı’ndan Doç.Dr. Halil İbrahim Ulusoy “Yeni Nesil Antidepresan Etken Maddeleri Duloxetine ve Vilazodone’in Eşanlı Tayini için Duyarlı Analitik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisiyle TUBİTAK ARDEB programından 1002 Hızlı Destek projesi almaya hak kazandı. Kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Dr. Ulusoy proje önerisinde; yeni nesil antidepresan ilaç etken maddelerden ikisi olan […]

ERTELEME (4. ÖĞRENCİ PROJE FİKRİ YARIŞMASI)

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 4.’sü düzenlenmesi planlanan Öğrenci Proje Fikri Yarışması Rektörlüğümüzün 13.03.2020 tarihli aldığı karar dikkate alınarak (Corona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler (konser, sempozyum, sergi, konferans vb.) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir) ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize saygıyla duyurulur. […]

EaSI Programı Teklif Çağrısı: İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri

EaSI Programı kapsamında İşçi Kuruluşları için Bilgi ve Eğitim Önlemleri teklif çağrısı yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı, kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Emek piyasasının modernizasyonu, yeni iş alanları açma, iş kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve toplumsal dijitalleşme çağrının hedefleri arasında yer almaktadır. Kimler Başvurabilir? Kuruluş yeri: Tek başvuru sahibi ya da ana yararlanıcı: AB üye ülkeler Eş başvurucu, bağlı ya […]

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı Hibe Programının Genel Amacı: İfade özgürlüğünün, diyaloğun, hoşgörünün, ayrımcılıkla mücadelenin ve bireysel özgürlüklerin teşvik edilmesi amacıyla kültürel girişimlerin desteklenmesi. Hibe Programının Özel Amaçları: Vatandaşlık eğitimi, kültürlerarası ve farklı dinlere mensup bireyler arasında diyalog, barış için diyalog, farkındalık artırıcı kampanyalar gibi yerel düzeyde ve ülke çapında […]

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı

Avrupa Birliği Destekli “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)” teklif çağrısı yayımlanmıştır. Başvuru hakkında bilgi ve dosyalar için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.ikg.gov.tr/duyurular/hibe-duyurulari/?fbclid=IwAR0du2a2ECLJBBSOye8kvbIXkCDg5LtEakyYRxVEi6r5yxqa5OlYmz7ZOfE

Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK’tan Destek

TÜBITAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlıklarını Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Burcu Aktaş’ın yaptığı iki (2) ayrı projede desteklenmeye değer bulunan lisans öğrencilerimizi ve akademisyenimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. 1. Projenin Adı: Kızartma İşlemi Görmüş Yağlardaki Kimyasal Değişimlerin Kızılötesi Spektrum ile İncelenmesi Projede çalışan öğrencilerin Adı Soyadı: Melda Erdal, […]

Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK’tan Destek

TÜBITAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlığını Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Halil İbrahim Ulusoy’un yaptığı projede desteklenmeye değer bulunan lisans öğrencimizi ve akademisyenimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Projenin Adı: Antidepresan Etken Maddesi Venlafaksin Molekülleri İçin Duyarlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi Projede çalışan öğrencinin Adı Soyadı: Beyzanur ÖZDEMİR

Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK’tan Destek

TÜBITAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlıklarını Eczacılık Fakültesi Biyokimya Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Serap ŞAHİN-BÖLÜKBAŞI ve Doç Dr. Neslihan ŞAHİN’in yaptığı projede desteklenmeye değer bulunan lisans öğrencimizi ve akademisyenlerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Projenin Adı: 1-(2-Metil-2-propenil)-3-(2- klorobenzil) benzimidazolyum Klorür Ligandı ve Bu Ligandın Gümüş-(I) Kompleksinin in vitro Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması Projede çalışan […]

TÜBİTAK’tan Öğrencilerimizin Projelerine Destek

TÜBITAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlıklarını Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Dural’ın yaptığı iki (2) ayrı projede desteklenmeye değer bulunan lisans öğrencilerimizi ve akademisyenimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. 1. Projenin Adı: Okratoksin A’nın İn Vitro Genotoksik Ve Sitotoksik Etkinliğinin Gerçek İnsan Maruziyetlerine Uyumlu Bir Senaryoda Sitokinezin Durdurulduğu Mikroçekirdek […]