“Sivas İli’nin Sorunları, Eksiklikleri ve Potansiyelinin Belirlenmesi Toplantısı: Olası Proje ve Kaynakları Açısından Genel Bir Değerlendirme” Bilgilendirme Duyursu

Sayın Katılımcılar, Öncelikle ‘’ Sivas İli’nin Sorunları, Eksiklikleri ve Potansiyelinin Belirlenmesi Toplantısı: Olası Proje ve Kaynakları Açısından Genel Bir Değerlendirme’’ başlıklı toplantıya katılımım talebiniz için çok teşekkür ederiz. Merkezimizle birlikte CÜSAM’ın (Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Merkez) katkılarıyla düzenleyeceğimiz söz konusu toplantı 12 Nisan 2018 Perşembe günü, saat:14:00 de yeni Rektörlük Binası’nın 2.katındaki Senato Salonunda gerçekleştirilecektir. […]

KALKINMA BAKANLIĞI CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (CMDP)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetvelinin 17 nci maddesi Kalkınma Bakanlığı bütçesinin ilgili ödeneğinin, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından […]

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2. ÖĞRENCİ PROJE FİKRİ YARIŞMASI

 TEMA “Benim de değerli bir fikrim var.” YARIŞMANIN AMACI Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri arasında yenilikçi, özgün, nitelikli projelerin desteklenerek geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamaktır.  BAŞVURU ŞARTLARI Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarındaki bütün bölümlerde eğitim gören Önlisans, Lisans ve Lisansüstü üniversite öğrencileri bireysel veya takım olarak katılabilirler. Proje Fikri Yarışması; […]

Destekler Hakkında Genel Bilgi

Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri kurum/kuruluşların listesi aşağıdaki şemada gösterilmektedir.  

TÜBİTAK Proje Çağrıları (1001, 1005, 3501)

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir. PROJE SÜRESİ: Proje süresi en fazla 36 aydır. PROJE BÜTÇESİ: 2017 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi […]

Kalkınma Bakanlığı “Araştırma Altyapısı Proje Teklif Çağrısı” Başvuru Süresi 28 Şubata Kadar Uzatıldı

Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmak amacıyla yayımlanan “Araştırma Altyapısı Proje Teklif Çağrısı” başvuru süresi 02/02/2018 tarihinden,  28/02/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.  

1003 Programının 2018 Yılında Açılacak Olan Çağrı Başlıkları Belirlendi

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında 41 adet çağrıya çıkılacaktır. Söz konusu çağrıların içerik, amaç ve başvuru koşullarına ilişkin detayları içeren çağrı metinleri hazırlık aşamasında olup, ilgili metinlerin Nisan ayında duyurulması ve proje başvuru sisteminin de aynı tarihte kullanıma açılması planlanmış ancak, araştırmacılarımızın ön hazırlık yapabilmelerini […]

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 4 Ocak 2018 tarihinde duyuruldu. Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Türkiye’den […]

Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı

2018 Başvuruları Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 2 Ocak 2018 itibariyle başlayıp, 9 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir. 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında toplam 137 projeye hibe veren Sabancı Vakfı, 2017 yılı hibe programı çerçevesinde; Kadın, Genç ve Engellilereyönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim […]