Yeşil Düzen için Davranışsal, Sosyal ve Kültürel Değişim

Hibe Başlığı (İngilizce)
Behavioural, Social and Cultural Change for the Green Deal
Bütçe
10.000.000 EUR
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM
Program
HORIZON 2020
Yayınlanma Tarihi
09/10/2020
Son Başvuru Tarihi
26/01/2021
İçerik (Türkçe)

AMACI

Eylemler, kamu ve özel kuruluşlar dahil olmak üzere bireysel ve toplu düzeylerde davranış değişikliğini ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile ilgili sosyal uygulamalardaki daha geniş değişiklikleri ele almalıdır. Eylemler, davranışsal, sosyal ve kültürel değişim konusunda uzmanlar, araştırmacılar, uygulayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından oluşan uluslararası ve disiplinlerarası ağlar kurmalıdır. Etkinleştiren ve engelleyen faktörler de dahil olmak üzere sosyal uygulamaları ve davranışsal değişim süreçlerini ortaklaşa analiz etmeli, iyi uygulamaları, araçları ve kaynakları paylaşmalı ve Avrupa Yeşil Anlaşmasını sunmak için öncelikli konularda ilgili deneyimleri uygulamalıdırlar. Özellikle AB tarafından finanse edilen projelerden kaynaklanan mevcut deneyimler üzerine inşa etmelidirler.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Tüm teklifler, 1290/2013 sayılı Katılım Yönetmeliği’nde belirtilen uygunluk koşullarına uygun olmalıdır. Ayrıca, bu Çalışma Programı kapsamındaki eylemler için teklif başvuruları, çağrı koşullarında tamamlanmadıkları veya değiştirilmedikleri sürece Ek C’de belirtilen uygunluk koşullarına uygun olmalıdır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir