Vatandaşların; Eğitim, Vatandaş Bilimi, Gözlem İnisiyatifleri ve Sivil Katılım Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrenin Korunması için İklim Değişikliği Konusunda Harekete Geçmesini Sağlama

Hibe Başlığı (İngilizce)
Enabling Citizens to Act on Climate Change, for Sustainable Development and Environmental Protection Through Education,Citizen Science, Observation Initiatives, and Civic Engagement
Bütçe
25.000.000 EUR
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM
Program
HORIZON 2020
Yayınlanma Tarihi
09/10/2020
Son Başvuru Tarihi
26/01/2021
İçerik (Türkçe)

AMACI

Avrupa Yeşil Düzen İletişiminin tavsiyelerine dayalı olarak; eylemler, vatandaşların ve özellikle gençlerin iklimle ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için hayat boyu öğrenme bağlamında, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma adına çok disiplinli bir Avrupa yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik edecektir.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Tüm teklifler, 1290/2013 sayılı Katılım Yönetmeliği’nde belirtilen uygunluk koşullarına uygun olmalıdır. Ayrıca, bu Çalışma Programı kapsamındaki eylemler için teklif başvuruları, çağrı koşullarında tamamlanmadıkları veya değiştirilmedikleri sürece Ek C’de belirtilen uygunluk koşullarına uygun olmalıdır

Detaylı bilgi için ve proje ortağı aramak için lütfen tıklayınız.

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir