İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Teklif Çağrısı Açıldı

Hibe programının genel amacı; Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi, özel amacı ise; toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır.
Bu teklif çağrısının öncelikleri:

Öncelik 1: Yerel iklim eylem planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve /veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki ve savunmasızlık analizi, vb.)

Öncelik 2: İklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bu risklere maruz kalmayı azaltmak (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları vb.)

Öncelik 3: İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması (sektörler için hibe başvuru rehberi 2.1.4 bölümüne bakabilirsiniz.)

Öncelik 4: Yenilikçi iklim değişikliğine uyum teknolojileri ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için Türkiye ve/veya AB’deki kuruluşlar ve şehirlerarasında adaptasyon bilgi ve deneyim alışverişinin artırılması.

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.800.000 Avro’dur.
Teklif çağrısı kapsamında bir proje için talep edilebilecek hibe, aşağıdaki minimum ve maksimum miktarlar arasında olmalıdır;
Lot 1:
Minimum 50.000 Euro
Maksimum 150.000 Euro
Lot 2:
Minimum 150.000 Euro
Maksimum 450.000 Euro

Proje süresi: Minimum 12 ay – Maksimum 18 ay

Son Başvuru Tarihi: 30.11.2020

Detaylı bilgi için:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=170484

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir