Dr.Öğr. Üyesi Seyda Şahin’in Projesine TÜBİTAK’tan Destek

Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr.Öğr. Üyesi Seyda Şahin;

“Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sentezleyen Escherichia Coli Suşlarında Dezenfektan ve Ağır Metal Direncinin Araştırılması”

başlıklı proje önerisiyle TUBİTAK ARDEB programından 1002 Hızlı Destek projesi almaya hak kazandı.

Kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

Dr. Şahin proje önerisinde;

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) dirençli E. coli izolatlarında dezenfektan ve ağır metal direncinin seviyesi ve dirence aracılık eden moleküler mekanizmaların varlığını aydınlatmayı amaçlıyor.

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir