FORGOT YOUR DETAILS?

MİSYON & VİZYON

     Misyon

     Üniversitemizin akademik, idari ve öğrenci temelli proje yapım ve yardım isteklerine gerektiği noktalarda destek    vermek ve proje kültürü oluşturma çabalarına tanıtım, bilgilendirme ve eğitim gibi alanlarda yardımcı olmaktır.

     Bu kapsamda amaçlarımızı ise;

  • Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,
  • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
  • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
  • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitim amaçlı çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
  • Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projelendirilmesini sağlamada yol göstermek,
  • Gerekli hallerde ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,
  • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak için çalışmalar yapmak.

     Vizyon

     Bilimin ışığında, Üniversitemizin daha iyi projelere imza atmasını sağlamak.

bursa escort istanbul escort

izmir escort
TOP