FORGOT YOUR DETAILS?

Hakkımızda

          Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez  Müdürlüğü Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Müdürlüğümüzün kuruluş amaçları ise:

          Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,

  • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
  • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
  • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitim amaçlı çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
  • Proje yönetimi süreçlerini izlemek,
  • Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projelendirilmesini sağlamada yol göstermek,
  • Gerekli hallerde ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak,
  • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak için çalışmalar yapmaktır.

          25.08.2016 tarihinde Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü’ ne Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK görevlendirilmiş ve hâlen görevine devam etmektedir.

          Proje Destek Ofisi, Cumhuriyet Üniversitesi yeni Rektörlük hizmet binası içerisinde 2.katta bulunmaktadır.

bursa escort istanbul escort

izmir escort
TOP