FORGOT YOUR DETAILS?

BAŞARI HİKAYELERİ

Halen devam etmekte olan veya yeni desteklenen üniversite BAP dışı proje başarılarını paylaşmak isteyen araştırmacı akademisyenlerimize dilerlerse başarı hikayeleri sayfamızda yer veriyoruz. Telefonlarımız 2029-2030, e-postamız: pdo@cumhuriyet.edu.tr

 

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından hazırlanan TR72/17/TD/0037 numaralı Akreditasyon Eğitimi konulu ve Proje Destek Ofisi olarak destek verdiğimiz proje kabul görmüştür. Projeyi yazan Yrd.Doç.Dr. Göknil Pelin COŞKUN’ u tebrik ediyoruz.

http://oran.org.tr/haberler/792/2017-yili-teknik-destek-programi-mayis—haziran-donemi-kapsaminda-basarili-bulunan-basvurular.html

 

————————————————-

Sivas’ın 2016 yılında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DAP) hizmet alanına alınmasıyla birlikte, Başkanlık tarafından 2017 yılında yayımlanan Muhtelif Kültür Projeleri teklif çağrısına Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından sunulan “Öteki Sinema” isimli proje çok sayıda proje arasından kabul edilen 16 proje arasında yer aldı. 

Genel Koordinatörlüğünü İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Bilal Sert’in yaptığı projenin, teknik koordinatörlüğü Yrd. Doç. Dr. Onur Taydaş tarafından yürütülmekte olup, Merkezimizden Öğr. Gör. Abdullah Mısırlıoğlu tarafından projeye teknik destek verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından imzalanan protokolle başlayan proje ile İletişim Fakültesine 120 koltuklu Butik Sinema Salonu yapılması ve çeşitli eğitimler verilmesi planlanmakta… 

———————————————————-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı 12. Proje Çağrısına destek verdiğimiz Üniversitemiz Sivas Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Esra Uçar Sözmen’ in projesi programa başvurusu yapılan 129 projeden seçilen 21 proje içerisine girmiş olup kendisini bu başarısından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/Sitandard/12.%20CAGRI%20KAZANAN%20%C4%B0LAN%20VE%20L%C4%B0STE.pdf

———————————————————

 

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Buldur’un yapacağı “Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Kendisini bu başarısından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

TÜBİTAK “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında desteklenecek olan proje; 7-13 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemizin birçok fakültesinde ve yüksek okulunda görev yapan, alanında uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Proje başvuruları 30 Haziran’a kadar devam edecek. Proje web sitesi: http://www.cudogaegitimi.com

—————————————————–

Sağlık Bilimleri Fakültesi Araş. Gör. Şenay ARAS DOĞAN’ın TÜBİTAK ARDEB 1002 Proje Başarısı

“Preterm Bebeklere Uygulanan Oral Motor Stimülasyonun Beslenme ve Emme Basarisi Üzerine Etkisi (216S081)” başlıklı proje Tübitak Ardeb 1002 Hızlı Destek programından desteklenmeye hak kazanmıştır. Kendisine ve proje ekibine başarılar diliyoruz.

Bu projede 29-32 gestasyon haftasında doğan preterm bebeklere uygulanan Oral Motor Sitimülasyonun oral beslenme ve emme başarısı üzerine etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Son yıllarda prematüre bebek sayısında ciddi bir artış olmuştur. Anne olma yaşının ilerlemesi, yardımlı üreme tekniklerinin (YÜT) kullanımının artması, çoğul gebeliklerin artması gibi nedenlerle prematüre bebek sayısında zamanla bir artış söz konusu olmuştur. Normalde 34. hafta civarında kazanılan emme-yutma koordinasyonunun bu uygulama ile daha erken bir dönemde bebeklere kazandırılması beklenmektedir.

 

Proje Ekibi:

Yürütücü: Arş. Gör. Şenay ARAS DOĞAN

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, SİVAS

Araştırmacı: Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, ERZURUM

Araştırmacı: Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, ERZURUM

Araştırmacı: Doç. Dr. Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

  

TÜBİTAK 1001, 116M406 numaralı Bilimsel Ar-Ge Projesi Başarısı

2016 yılı 1. döneminde başvurusu yapılan ve Yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet KUL olan 116M406 numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında değerlendirilerek 2017 yılından itibaren desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer almıştır.

Proje ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Proje bilgileri:

Proje No: 116M406
Panel Puan Seviyesi: A
Proje Bütçesi: 357.040 TL
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet KUL C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. L. Cenk KUMRUOĞLU C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Araştırmacı Prof. Dr. İshak KARAKAYA ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Araştırmacı Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Danışman Yrd. Doç. Dr. H. Ali ERTAŞ C.Ü. Makine Mühendisliği
Doktora Bursiyeri Kürşad O. OSKAY C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans Bursiyeri C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans Bursiyeri C.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı “1003-BIT-MNOE-2016-1 YARIİLETKEN MALZEMELERE DAYALI OPTOELEKTRONİK AYGIT VE SİSTEMLER”

1003 – Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı “1003-BIT-MNOE-2016-1 YARIİLETKEN MALZEMELERE DAYALI OPTOELEKTRONİK AYGIT VE SİSTEMLER” ÇAĞRISI 2. Aşamasını da geçen 116F364 Nolu Yöneticiliğini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden Abdullah Demir’in yaptığı proje kapsamında yer alan ve Üniversitemiz Fizik ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümleri Personellerinden Yürütücü Doç.Dr. Pınar Başer, Araştırmacı: Prof. Dr.Sezai Elagöz ve Prof.Dr. Ebru Şenadım Tüzemen ve Bursiyer Araş. Gör. Behçet Özgür Alaydın’ın yer aldığı 116F365 Nolu “Vcsel Tabanlı Yüksek Güçlü Yarıiletken Lazerler“ projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz.

ÜNİVERSİTEMİZ İLK HORIZON 2020 AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNİ ALDI

Üniversitemiz Horizon (Ufuk) 2020 tipi bir Avrupa Birliği projesinde ilk kez yer aldı. Bu proje Crimean‐Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) Vaccine başlığı altında 2017 Ocak ayı itibarıyla başlamış olup 6 yıl sürecektir. Projeye toplam 9 ülkeden 14 Merkez katılmaktadır. Bu ülkeler; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Kosova ve Tacikistandır. Projede yer alan merkezlerin çoğu ülkelerinin referans merkezleri ve saygın enstitüleri olup aralarında Paul-Ehrlich-Institute ve Karolinska Institute de bulunmaktadır. Bu  projeye ülkemizden katılan iki merkezden birisi Cumhuriyet Üniversitesi, diğeri ise Kars Kafkas Üniversitesidir. Üniversitemizden proje koordinatörlüğü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazif ELALDI tarafından yapılmaktadır. Projenin nihai amacı günümüz modern aşı tekniklerinden yararlanarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) etkeni Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virüsü (CCHFV)’ne karşı insanlarda kullanılabilecek koruyucu bir aşı geliştirmektir. Bu hastalık dünyada şu anda aralarında ülkemizin de bulunduğu 3 kıta (Avrupa, Asya ve Afrika)’da görülmekte ve ülkemizde %5 civarında, dünyada ise %10-30 oranında ölümlere ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.  Hastalık başlıca kene yapışması ile insanlara bulaşmaktadır. Hastalığın dünyada en fazla görüldüğü ülke Türkiye olup, aralarında Sivas bölgesi de olmak üzere özellikle Kelkit Vadisi’nde sıklıkla gözlenmektedir. Araştırmanın Türkiye ayağında üniversitemiz  hastanesinde takip edilen erişkin KKKA hastalarının takibi sırasında elde edilecek klinik veriler ile bu hastalardan elde edilecek bağışıklık hücrelerindeki değişmeler izlenecek, bu hücrelerin analizinden elde edilecek bulgular etkin aşı çalışması için Avrupa’daki merkeze gönderilecektir. Bu proje 43 yıllık geçmişi olan Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilk Ufuk 2020 (Horizon) projesidir. Geliştirilecek etkin bir CCHFV aşısıyla risk altında yaşayan bölgelerdeki insanlar aşılanarak hastalıktan korunması sağlanabilecek, dolayısıyla hastalıktan ölümler azalacaktır. Proje bütçesinden sağlanacak katkı ile üniversitemize araştırmalarda kullanılacak araç-gereç ve doktora öğrencilerine istihdam sağlanacaktır. Proje sırasındaki araştırmalardan ortaya çıkacak verilerden yapılacak yayınlar iyi dergilerde yayınlanarak üniversitemizin bilimsel saygınlığına katkıda bulunacaktır. Proje çerçevesinde merkezler arasında bilgi alışverişi amacıyla proje çalışanlarının değişimi sağlanacak ve üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunulacaktır.

 

 

 

 

 

 

“SENARYO TEMELLİ YÜKSEK GERÇEKLİKLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN SON SINIF HEMŞİRELİK VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN EKİP İŞBİRLİĞİ, PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE OTONOMİ DÜZEYİNE ETKİSİ” PROJESİ

 

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU’nun üstlendiği “Senaryo Temelli Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Yönteminin Son Sınıf Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Ekip İşbirliği, Problem Çözme Becerisi ve Otonomi Düzeyine Etkisi” isimli 3001 kapsamındaki proje önerisi 26 Nisan 2016 tarihinde TÜBİTAK’a sunulmuş ve Grup Yürütme Komitesinin 29/06/2016 tarih ve 750 sayılı toplantısında Türkiye ve dünyada ilk kez hayata geçirilecek olan bu projenin desteklenmesi kararı alınmıştır.

Yirmidört aylık bir sürede disiplinler arası bir ekiple yürütülecek ve mevcut müfredat programlarının yeniden yapılandırılmasında önemli bir bilimsel dayanak sağlayacak olan bu proje; senaryo temelli Yüksek Gerçeklikli Simülasyon (YGS) yönteminin son sınıf hemşirelik ve tıp öğrencilerinin ekip işbirliği, problem çözme becerisi ve otonomi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu proje Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye’de Hacettepe’den sonra ikinci olarak kurulan Simülasyon Merkezinde yürütülmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılacak olan Simülasyon Merkezinin Kurulumu ve Geliştirilmesi çalışmalarına Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret ERGÜNGÖR’ün öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Haldum SÜMER ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Cesur GÜMÜŞ’ün özverili ve yoğun çalışmalarıyla 15 Ağustos 2014 tarihinde başlanmış ve Merkezin açılışı 10 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Simülasyon Merkezi’nde bir hasta ünitesi düzeneğinde Gaumard marka HAL S3201 model Yoğun Bakım ve İleri Yaşam Desteği Simülatörü ve video kayıt sistemi ile birlikte tedavi ve bakım için gerekli donanım bulunmaktadır. Simülasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerini bu merkezin koordinasyonundan sorumlu olan Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU öncülüğünde 5 kişilik bir ekip üstlenmiştir.

 

Proje Ekibi:

Yürütücü: Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU

C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.

Araştırmacı 1: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUN

C.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas.

Araştırmacı 2: Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA

C.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas.

Araştırmacı 3: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kenan TEKİN

C.Ü.  Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas.

Danışman 1: Yrd. Doç. Dr. Hakkı KAYA

C.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas.

Danışman 2: Yrd. Doç. Dr. Ziynet ÇINAR

C.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sivas.

Bursiyer 1: Arş. Gör. Fatma TOK YILDIZ

C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.

Bursiyer 2: Arş. Gör. Burcu Kübra ÇERİK

C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.

Bursiyer 3: Arş. Gör. Dr. İlknur YILDIZ

C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.

Bursiyer 4: Arş. Gör. Hülya KOÇYİĞİT

C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas.

 

 

“TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KÜLTÜRE ALINMASI VE ENDÜSTRİDE KULLANILMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI” PROJESİ 

Üniversitemiz Sivas Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu  Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Desteklenen “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması ve Endüstride Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Projesi” için imza töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Desteklenen “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüre Alınması ve  Endüstride Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Projesi” Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından Rektörlük makamında imzalandı.
Proje kapsamında, ilimizde ziraat alanında çalışan kurumların rekabet gücünün artırılmasına  yönelik sanayi altyapısını geliştirerek, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde AR-GE ve  yenilikçiliğin ön plana çıkarılması ve bu sektörde bölgeler arası gelişmişlik farklarının  azaltılmasına katkı sağlanacak faaliyetler için toplam 134.700,00 TL hibe desteği ORAN tarafından sağlanacak. İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Uğur Tutar, proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen ve Öğretim Görevlisi Abdullah Mısırlıoğlu da katıldı.

“TAU LEPTONUN ELEKTROMANYETİK ÖZELLİKLERİNİN LEPTON VE HADRON ÇARPIŞTIRICILARINDA ARAŞTIRILMASI” PROJESİ

Proje yürütücüsü (Doç.Dr. Salih Cem İnan) ve iki araştırmacısı (Doç. Dr. Ahmet Alper Billlur, Doç. Dr. Murat Köksal) lisans öğrenimlerini Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, lisansüstü eğitimlerini ise yine aynı bölümün yüksek enerji ve plazma fiziği anabilim dalında tamamlamıştır. Diğer araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bahar ise lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde, lisansüstü eğitimi ise Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi yüksek enerji ve plazma fiziği anabilim dalında tamamlamıştır.  Proje ekibi, parçacık fiziği konularında teorik ve fenomonolojik çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Projede, temel parçacık fiziğinin en güncel açıklaması olan Standart Model’in temel parçacıklarından tau leptonunun elektromanyetik özeliklerinin incelenmesi planlanmıştır. Tau leptonu diğer leptonlara göre (örneğin elektron) daha büyük kütleli olduğundan, tau lepton araştırmaları günümüz parçacık fiziğinin en önemli ve güncel konularından biridir. Proje Dünya’nın mevcut en büyük (100 aşkın ülkeden yaklaşık 10 bin araştırmacı) ve en çok yatırım yapılan laboratuvarı (yaklaşık 10 milyar dolar) olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ile ileride yapılması planlanan Kompakt Doğrusal Çarpıştırıcı (CLIC)’in deneysel parametrelerini içermektedir. LHC, yerin 175 m altında, 27 km uzunluğunda, 4 farklı en üst teknolojiye sahip dedektör barındıran bir hadron çarpıştırıcısıdır.  Bu projede hedeflenen, tau leptonun elektromagnetik dipol momentleri ile ilintili teorik hesaplamalar yaparak, ileride yapılacak CERN deneylerine yol göstermektir.

“Süperovulasyon Amacıyla Gonadotropin Uygulanmasının piRNA Yolağında Rol Alan Proteinlerin Ekspresyonları Üzerine Etkisinin Fare Modelinde Araştırılması” Projesi

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD’dan Arş. Gör. Dr. İsmail SARI’nın yürütücü ve Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD’dan Yard. Doç. Dr. Erkan GÜMÜŞ’ün araştırmacı olduğu TÜBİTAK 3001 projesinde, ovaryumların gonadotropin hormonlarla uyarılması ve bu yolla oosit elde edilmesi deneysel çalışmalarda ve tüp bebek tedavisinde yoğun bir şekilde yararlanılan bir uygulamadır. Fakat doğal olarak işleyen ovaryum döngüsü ile dışarıdan hormonlarla uyarılan ovaryum döngüsünü karşılaştıran birçok çalışma gonadotropin uygulamasının bazı zararlı etkilerini açığa çıkarmıştır. Bu uygulamanın döllenme ve embriyonik gelişim oranını azalttığı, kromozom anomalilerinde artışa neden olduğu, kusurlu fetal gelişime, geciken ve bozulmuş implantasyona neden olduğu ortaya konulmuştur. Eşey hücrelerin genom bütünlüğünü sağlamada rol alan piRNA’ lar oosit kalitesi üzerinde potansiyel etki oluşturan önemli faktörlerdendir.

Farklı dozlarda uygulanan gonadotropinlerin ve belirli periyotlarla tekrarlı olarak yapılan ovaryum uyarılma işleminin piRNA biyogenezine olan olası etkileri ilk defa bu çalışma ile berlirlenecektir. Araştırmaya ait verilerin, in vitro reprodüktif çalışmaların başarısına ve bu yolla elde edilen oositlerin niteliğini minimal düzeyde etkileyen optimum gonadotopin dozunun belirlenmesine katkı sağlaması düşünülmektedir. Böylelilikle araştırmanın, uygulanan bu hormonların en az yan etki oluşturacakları dozun belirlenmesine de yardımıcı olması muhtemeldir. Ayrıca, piRNA yolağındaki bu genlerin ekspresyonunda doza bağımlı bir değişimin saptanması halinde tüp bebek tedavisinde de uygulanan bu yöntemin etkilerinin tartışılarak, klinisyen ve araştırmacılara farklı bir bakış açısı sunması beklenmektedir.

 

 

“Ateroskleroz hastalığında kalp damarlarının tıkanmasında etkili moleküler genetik belirteçlerini tespitine yönelik bir çalışma” Projesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan proje yürütücüsü Doç.Dr. Serdal Arslan TÜBİTAK proje çalışmaları ile ilgili bir takım bilgiler verdi. Doç.Dr. Arslan:

TUBİTAK proje özgeçmişimi incelediğimde ilk 1001 projemizi 2014 yılında aldık. Bu projenin konusu Ateroskleroz hastalığında kalp damarlarının tıkanmasında etkili moleküler genetik belirteçlerini tespitine yönelik bir çalışmadır. Yürütücü olduğum ikinci TUBİTAK 1001 projesini 2015 yılında aldık. Bu proje Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalarıyla ilgili moleküler genetik bir çalışmadır.  Her iki 1001 projesi de ilk başvurudan sonra iki defa ret edilip üçüncü defa revize edilip tekrar başvurulduktan sonra kabul edilen projeler oldu. İki TUBİTAK 1001 projesi de devam etmekte olup 2017 sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Yürütücü olarak ilk başvuruda kabul edilen tek projem 2015 yılında bir TUBİTAK 3001 projesi oldu. TUBİTAK 3001 projesi bir yıllık proje idi ve 2016 yılında sonuçlandı. Bu projeden elde edilen sonuçlar Kalp Damar Cerrahisi kongresinde birincilik ödülü aldı, makale olarak ta bir dergide yayınlanma süreci devam ediyor. Tüm TUBİTAK projelerinden yaklaşık 800 bin TL’lik destek aldık. Bu destek hem laboratuar alt yapımızın gelişmesine hem de öğrenci yetiştirmemize katkı sağladı. TÜBİTAK projelerinde şimdiye kadar 4 lisansüstü öğrenci bir ile iki yıl arasında değişen sürelerde burs aldı ve proje çalışmalarına dâhil oldu. Bu TÜBİTAK projelerinin alınmasında daha önce yaptığım çok sayıdaki BAP projesinin, proje deneyimi açısından önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. TUBİTAK projelerinin yürütülmesi sürecinde, her bir TUBİTAK projesi başta bilimsel olmak üzere hem idari hem de mali açıdan akademik birikime katkılarıyla çok önemli bir deneyim olduğu ve her alınan projenin bir sonraki projenin alınmasını kolaylaştırdığı sonucuna ulaştım.

bursa escort istanbul escort

izmir escort
TOP