Görev & Öngörü

GÖREV

  • Projelerin, araştırma ve geliştirme sürecindeki her aşamasında bilimsel, teknik ve yasal konularda destek vermek
  • Bilimsel araştırmaları teşvik ederek artırılması yönünde çalışmalar yapmak

 

ÖNGÖRÜ

  • Üniversite’mizde AR-GE potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Birim olarak kurumsallaşmayı sağlamak,
  • Sivas’ın kaynaklarının ve sorunlarının belirlenmesine yönelik proje başlıklarını belirlemek, uygulanmasına destek olmak,
  • Yapılan projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Başta TÜBİTAK olmak üzere diğer proje kaynaklarını tanıtıp teknik destek vermek ve böylece üniversite iç kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmek
  • Üniversite sıralamalarını takip etmek ve önerilerde bulunmak