Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak (Müdür) (Mühendislik Fakültesi)

Doç.Dr. İbrahim Can (Teknoloji Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi İlkay Noyan Yalman (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Esra UÇAR SÖZMEN(Sivas Meslek Yüksekokulu)

Dr. Öğretim Üyesi Gülen Melike Demirbolat (Eczacılık Fakültesi)

Öğr. Gör. Abdullah Mısırlıoğlu (Müdür Yrd. )(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Öğr.Gör. Nida Anıl Kazanç (Eğitim Fakültesi)

Öğr.Gör. Banu Denizli Öztürk (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Öğr. Gör. Bora Öz (Sivas Meslek Yüksekokulu)

 

Ofis Görevlileri

Öğr.Gör. Ecem DEMİR (Genel Sekreterlik)

Emel Berna YILMAZ (Bilgisayar İşletmeni, Genel Sekreterlik)

Mustafa ORHAN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Öğrencisi)