Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak (Müdür) (Mühendislik Fakültesi)

Doç.Dr. İbrahim Can (Teknoloji Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr. İlkay Noyan Yalman (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr. Esra Uçar Sözmen (Sivas Meslek Yüksekokulu)

Yrd.Doç.Dr. Gülen Melike Demirbolat (Eczacılık Fakültesi)

Öğr. Gör. Abdullah Mısırlıoğlu (Müdür Yrd. )(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Öğr.Gör. Nida Anıl Kazanç (Eğitim Fakültesi)

Öğr.Gör. Banu Denizli Öztürk (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Öğr. Gör. Bora Öz (Sivas Meslek Yüksekokulu)

Ofis Görevlisi

Burak Sayar (Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Öğrencisi)