Tarihçe

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Eylül 2012 tarihinde Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü kurulmuştur. Eylül 2012 tarihinden Ağustos 2016 tarihine kadar Doç. Dr. Kerem YAPICI, merkez müdürü olarak görev yapmıştır. 25.08.2016 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK görevlendirilmiş ve hâlen görevine devam etmektedir. Merkezin 9 yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Merkeze bağlı Proje Destek Ofisi kurulmuştur. Yönetim kurulu üyeleri belirli günlerde ofiste bilimsel çalışmalarda ve proje konularında danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadırlar.