Tarihçe

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Eylül 2012 tarihinden Ağustos 2016 tarihine kadar geçen sürede Doç. Dr. Kerem YAPICI merkez müdürü olarak görev yapmıştır. Merkez müdürlüğüne 25.08.2016 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK atanmış olup hâlen görevine devam etmektedir. Merkezin dokuz yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Merkeze bağlı olarak Proje Destek Ofisi kurulmuştur. Yönetim kurulu üyeleri bilimsel çalışmalarda ve proje konularında danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadırlar.