Vakıflar

Açık Toplum Vakfı: https://aciktoplumvakfi.org.tr/ &  http://www.yenifilmfonu.org/

Hayata Artı Vakfı : http://www.hayataarti.org/

Toplum Gönüllüleri Vakfı : http://www.gencbank.org/

Sabancı Vakfı : http://www.sabancivakfi.org/

Koç Vakfı : http://www.koc.com.tr/

Türkiye Vodafone Vakfı : http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/

WWF Türkiye : http://www.turkiyenincani.org/

Kredi Kayıt Bürosu : http://www.kkb.com.tr/

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi : http://www.stgm.org.tr/tr

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı : http://tapv.org.tr/

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF) : http://gefsgp.com/

Yaşama Dair Vakıf : http://tr.yada.org.tr/

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı : http://www.ttgv.org.tr/tr