Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2018 Yılı Temmuz Dönemi Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

Değerli Araştırmacılar,

AFAD tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 2018 yılı ikinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği “Çağrılı” ve Başkanlığımızca kapsamı belirlenmiş olan “Güdümlü”projelerin çağrısı açılmıştır.

2018 yılı Güdümlü Projeler kapsamında:

Kocaeli ve/veya Bursa illerinde yapılacak olan Afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

2018 yılı Çağrılı Projeler kapsamında:

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

Başkanlığımızın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/https://deprem.afad.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formu” nun, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak, aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine buradan ulaşabilirsiniz.

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir