MALİYE BAKANLIĞI’NDAN CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASINA YÖNELİK PROJE ÇAĞRISI

Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekten, Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programının Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Bileşeni çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerince yürütülecek proje ve işlerin desteklenmesine yönelik çağrıya çıkılmıştır. Bu program kapsamında proje tekliflerinin düşük bütçeli olması buna karşın idarelerin cari harcamalarını büyük oranda azaltıcı, tasarruf ve etkinlik sağlayıcı nitelikte olması beklenmektedir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir