Çiftlikten Çatala Stratejisini Destekleyen Sistemik Yeniliklerin Test Edilmesi ve Gösterilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce) Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy Bütçe 74.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 10/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Avrupa Yeşil Anlaşmasının kalbinde yer alan Çiftlikten Çatala Stratejisi, şimdiki ve gelecek nesiller için, […]

Biyoçeşitliliği ve Ekosistem Hizmetlerini Yeniden Depolama

Hibe Başlığı (İngilizce) Restoring Biodiversity and Ecosystem Services Bütçe 80.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 11/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Bu proje, denizde veya karada ekosistemlerin yeniden ölçeklendirilmesi yoluyla, dönüştürücü değişimi hızlandırmanın zorluklarına cevap vermektedir. UYGUNLUK KRİTERLERİ Tüm teklifler, 1290/2013 […]

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Endüstriyel Karbon Döngüsünün Kapatılması Fosil Kaynaklara Sürdürülebilir Alternatifler için Katalitik Yolların Endüstriyel Fizibilitesi

Hibe Başlığı (İngilizce) Closing the Industrial Carbon Cycle to Combat Climate Change – Industrial Feasibility of Catalytic Routes for Sustainable Alternatives to Fossil Resources Bütçe 80.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 10/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Bu projenin kapsamı, endüstriyel […]

Enerji ve Kaynakların Verimli Kullanıldığı İnşaat ve Yenileme Çalışmaları

Hibe Başlığı (İngilizce) Building and renovating in an energy and resource efficient way Bütçe 60.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 10/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI En son politika ihtiyaçlarını ve gelişmeleri dikkate alan bu çağrı konusu, yeni bilgiler oluşturmayı, yeni […]

Yeşil Düzen için Davranışsal, Sosyal ve Kültürel Değişim

Hibe Başlığı (İngilizce) Behavioural, Social and Cultural Change for the Green Deal Bütçe 10.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 09/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Eylemler, kamu ve özel kuruluşlar dahil olmak üzere bireysel ve toplu düzeylerde davranış değişikliğini ve Avrupa […]

Vatandaşların; Eğitim, Vatandaş Bilimi, Gözlem İnisiyatifleri ve Sivil Katılım Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrenin Korunması için İklim Değişikliği Konusunda Harekete Geçmesini Sağlama

Hibe Başlığı (İngilizce) Enabling Citizens to Act on Climate Change, for Sustainable Development and Environmental Protection Through Education,Citizen Science, Observation Initiatives, and Civic Engagement Bütçe 25.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 09/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Avrupa Yeşil Düzen İletişiminin […]

Afrika ile Yeşil Dönüşüm ve Enerjiye Erişim Ortaklığının Hızlandırılması

Hibe Başlığı (İngilizce) Accelerating the Green Transition and Energy Access Partnership with Africa Bütçe 40.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 19/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Bu proje, Afrika’da sürdürülebilir kalkınma büyümesi ve ekonomik dönüşümü sağlamak için yenilikçi, uygun fiyatlı ve […]

Şeffaf ve Erişilebilir Denizler ve Okyanuslar: Okyanusun Dijital İkizine Doğru

Hibe Başlığı (İngilizce) Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean Bütçe 12.000.000 EUR Proje Başına Hibe Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM Program HORIZON 2020 Yayınlanma Tarihi 10/10/2020 Son Başvuru Tarihi 26/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Okyanusun Dijital İkizi kavramı, denizler ve okyanuslarla ilgili tüm Avrupa varlıklarını (veriler, […]

Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama

Hibe Başlığı (İngilizce) Innovation uptake and Digitalisation in the Tourism Sector Bütçe 8.000.000 Avro Proje Başına Hibe Maksimum 1.000.000 Avro Sektör REKABETÇİLİK VE KOBİler Program COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises) Yayınlanma Tarihi 25/11/2020 Son Başvuru Tarihi 11/02/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Bu Çağrının genel amacı, ulusötesi işbirliği ve kapasite geliştirme yoluyla turizm […]

Yenilikçi Kamu İhale Konsorsiyumlarının Eş-finansmanı” çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce) Co-financing of public procurement of innovation consortia Bütçe 5.000.000 Avro Proje Başına Hibe 2.000.000 Avro Sektör BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON Program COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises) Yayınlanma Tarihi 06/11/2020 Son Başvuru Tarihi 19/01/2021 İçerik (Türkçe) AMACI Bu COSME teklif çağrısının, kamu ihale piyasasına erişimi olan KOBİ’lerin oranında ve […]