Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERSOY’un Projesine KOSGEB desteği

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Mustafa Ersoy tarafından KOSGEB ARGE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında hazırlanıp sunulan “Yapay Zeka Destekli LMS Soru Bankası ve Sınav Modülü Geliştirme” başlıklı proje önerisi kabul edilmiştir. 16 ay sürecek olan projenin toplam bütçesi yaklaşık 300.000 TL’dir. Kendisini kutlar başarılarının devamını dileriz.

Öğr.Gör.Dr. Gültekin Coşkun’un Projesine KOSGEB Desteği

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’ndan Öğr.Gör.Dr. Gültekin Coşkun tarafından KOSGEB ARGE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında hazırlanıp sunulan “Savunma Sanayiinde ve Farklı Sektörlerde Kullanılan Zemin Kaplamalarının Sürtünme Katsayılarının Ölçülmesinde Kullanılan Yeni Bir Test Cihazı Üretimi” başlıklı proje önerisi kabul edilmiştir. 8 ay sürecek olan projenin toplam bütçesi yaklaşık 400.000 TL’dir. Kendisini kutlar başarılarının devamını dileriz.

“Sivas Atlası” Projesinde Sona Gelindi

Ofisimizin bağlı olduğu Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulan proje fikri sonrasında gerçekleşme aşamasında sona geldiğimiz, Üniversitemiz’den 39, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden 1 olmak üzere bir araya gelen toplam 40 akademisyen ve şehirden de ayrıca dokuz araştırmacının katkı verdiği “Sivas Atlası” basım sürecinde.. Bu eserde Sivas’a ait son 10 yıla ait veriler […]

Prof. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Doç. Dr. Fatih POYRAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜL’ün Projesine KOSGEB Desteği

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Doç. Dr. Fatih POYRAZ ile Maden Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜL tarafından KOSGEB ARGE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI kapsamında hazırlanıp sunulan “MADEN SAHALARINDA DEFORMASYONLARIN YAPAY AÇIKLIKLI UZAY RADAR VERİLERİNDEN YANSITICI YÜZEY KULLANILARAK 2 BOYUTLU İZLENMESİ VE “MİNESAR” YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ” adlı proje kabul edilmiştir. 24 […]

2021-2022 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve böylece müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması çabalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından […]

020/R2 Erasmus+ Gençlik Programı KA105 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında Üniversitemizin Projesi Kabul Gördü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansına Üniversitemiz adına sunulan “Birlikte Daha Güçlüyüz” başlıklı European Solidarity Corps (ESC) 2020/R2 Erasmus+ Gençlik Programı KA105 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Avrupa Dayanışma Programı projesi kabul edilmiştir. Proje kapsamında 16.410 Euro destek alınmıştır. Proje çerçevesinde 6 öğrencimiz Portekiz Bragança şehrinde bulunan SOPRO kurumunda 2 […]

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Teklif Çağrısı Açıldı

Hibe programının genel amacı; Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi, özel amacı ise; toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır. Bu teklif çağrısının öncelikleri: Öncelik 1: Yerel iklim eylem planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve /veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki ve savunmasızlık analizi, vb.) Öncelik […]

ARBİS 2522 TÜBİTAK – NRDIO (Macaristan) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi iş birliği projeleri desteklenecektir. 12 Şubat 2021 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında, • Sağlık, İlaç Araştırmaları, Biyoteknoloji • Fizik o Lazer Fiziği o Yüksek Enerji Fiziği • Bilgi ve İletişim Teknolojileri o Yapay […]

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Çocuk Fonu Başvuruya Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, çocukların ihtiyaç ve hakları üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek için hayata geçirdiği Çocuk Fonu başvuruları açıldı! Çocuk Fonu, Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Turkey Mozaik Foundation iş birliği, yanı sıra bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiyor. Çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum örgtülerinin çalışmalarını desteklemeyi […]

Prof.Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu’nun Öğrencilerine TÜBİTAK Stajyer Programı Kapsamında Burs Desteği

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof.Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu, ” YAPAY AÇIKLIKLI UZAY RADAR VERİLERİNDEN PERİYODİK YÜZEY HAREKETLERİN BELİRLENEREK HIZ KESTİRİM DOĞRULUĞUNUN ARTIRILMASI ” başlıklı TÜBİTAK ARDEB projesine TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Programı’ndan, 3 (üç) lisans öğrencisi için Şubat 2023’e kadar burs sağlamıştır. Kendisini kutlar başarılarının devamını dileriz. Not:Bursiyer adaylarının dahil olmak istediği projeyi belirledikten […]