Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 4 Ocak 2018 tarihinde duyuruldu. Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Türkiye’den […]

Sivas’ta Bir İlke İmza Atacak Proje İçin Toplanıldı

Üniversitemiz adına ORAN Kalkınma Ajansının Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Programına sunulacak projeler için toplantı yapıldı. Sivas’ta bir ilke imza atacak proje toplantısına, Doç. Dr. İbrahim CAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Vural ERCİNS Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan ÖZDEMİR Öğr. Gör. Abdullah MISIRLIOĞLU (Müdür Yrd.) Öğr. Gör. Bora ÖZ Proje Destek Ofisi Görevlisi […]

“TradeMaster Kampüs Projesi” Birincisi Üniversitemiz Oldu

İş Yatırım AŞ Tarafından TradeMaster Kampüs Projesi kapsamında düzenlenen TradeMaster Yatırım Ligi’ne katılan öğrencilerimiz yarışmada birinci oldular. Yarışmaya katılan 23 üniversiteden toplam 638 öğrencinin oluşturdukları takımlar BİST 100 payları ve vadeli kontratlar üzerinden her hafta düzenli işlem yaparak mutlak getirilerini maksimize etmeyi hedeflediler. Takımlar 100.000 liralık sanal bakiye ile başladıkları yarışmada haftalık bazda ve bütün […]

KAMAG 1007 Programı Kapsamında 3 Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı; “Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi”, “Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi “, “Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi”, ihtiyaç başlıklarına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek […]

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mali Destek Hibe Progamı

ORAN tarafından 2017 yılı mali destek programları kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen kurumlara yönelik olarak üç farklı başlık altında teklif çağrısına çıkılmıştır. SON BAŞVURU TARİHİ 16.03.2018’dir. Bunlardan; “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı” kar amacı gütmeyen kurumlar, “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı” […]

Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı

2018 Başvuruları Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 2 Ocak 2018 itibariyle başlayıp, 9 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir. 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında toplam 137 projeye hibe veren Sabancı Vakfı, 2017 yılı hibe programı çerçevesinde; Kadın, Genç ve Engellilereyönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim […]

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması – 2018 Başvuruları Duyurusu

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanmak ve 150.000 TL hibe destekliBİGG ANAÇ Teknogirişim Programı’na katılmak isteyen, teknoloji tabanlı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeyi hedefleyen girişimci adaylarının belirlenmesi için düzenlenen bir iş fikri yarışmasıdır. 2018 Yılı Çağrısında, TÜBİTAK tarafından belirtilen, aşağıdaki tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul […]

Jean Monnet Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı

Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılına ilişkin başvurular 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır. Başvurular 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda […]

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem Başlıyor! Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı […]