FORGOT YOUR DETAILS?

PROJE KAYIT FORMU

ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği gibi üniversitemizin kurumsallaşması konusunda atılan adımlara ek olarak her yıl düzenlenen TÜBİTAK’ın Girişimcilik ve Yenilik Endeksi ilk 50 Üniversite liste verilerinin projelerle ilgili sağlıklı veri tabanını oluşturulması zorunlu görülmektedir.  2016 yılına ait verileri Mart ayı başında kurulan bir komisyon tarafından toplanarak ilgili kuruma iletilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da ilgili veri tabanının kullanılması amacıyla, CÜBAP birimince desteklenmeyen ve kayıt altına alınma zorunluluğu olmayan tüm kabul edilmiş projelerin de kayıt altına alınması önemli görülmektedir.

Bu kapsamda ve gereklilik üzerine; projesi kabul edilen aynı zamanda araştırmacı kimliğine sahip değerli öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin ve öğrencilerimizin projelerine ait bilgileri (proje adı, desteklenen kurum ve program, bütçe vb) alttaki formu doldurup imzaladıktan sonra pdo@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresine göndererek kaydettirmeleri gerekmektedir.

Proje Kayıt Formu

bursa escort istanbul escort

izmir escort
TOP