TÜBİTAK Lisans ve Lisansüstü Araştırma Projeleri ve Burslar 2018

Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak verilen proje ve desteklere (2209, 2210 ve 2211 programları) ait bağlantılar ve ayrıntıları aşağıda verilmiştir. Bu tür destek ve burslara başvuru ve kabul sayımızın artması üniversitemiz açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerinizin bu destek ve burslardan yararlanması için öncülük etmenizi ve cesaretlendirmenizi  bekliyoruz.

 

Çalışmalarınızda başarı dileklerimle.

 

Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak

 

 

Bağlantılar:

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği için

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-a_cagri_metni_0.pdf

 1. Dönem son başvuru tarihi: 31 Ekim 2018

 

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı için (Bu programın Sosyal Bilimlere Geçiş, Öncelikli Alanlar, Sanayiye Yönelik ve Doğrudan türleri de ayrıca bulunmaktadır)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2210-a-2018-1-cagri-metni-guncelleme-20-06-2018.pdf

 1. Dönem son başvuru tarihi: 2 Kasım 2018

 

2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı için için (Bu programın Sosyal Bilimlere Geçiş, Öncelikli Alanlar ve Doğrudan türleri de ayrıca bulunmaktadır)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2211-a-2018-1-cagri-metni-guncelleme-20-06-2018_0.pdf

 1. Dönem son başvuru tarihi: 2 Kasım 2018

 

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği

2018 Yılı Çağrı Duyurusu

 

 1. Çağrının amacı ve kapsamı:

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

 

 1. Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

 

2.1. Destek Kapsamı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

 

2.2. Destek Miktarı ve Süresi

raştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek miktarları programın web sayfasında yer almaktadır. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak ve sonuç raporunu sisteme yüklemek zorundadır.

 

 1. Başvuru Koşulları, İstenilen Belgeler ve Başvuru Yöntemi

 

3.1. Başvuru Koşulları

 1. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,* (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.)
 2. Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
 3. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,

ç. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.

*Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

 

Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

 

Ayrıntılı bilgi:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-a_cagri_metni_0.pdf

 

 

 

 

 

                             TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

2210 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

2018 Yılı Çağrı Duyurusu

 

 1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
 • Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, bilim insanlarının yetişmesine, ülkemiz önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.
 • Bu çağrı duyurusu, 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.

 

 1. Burs Kapsamı, Miktarı ve Süresi

2.1. Burs Kapsamı ve Süresi

 1. Burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 24 ay sonunda sona erdirilir. b. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir. 2.2. Burs Miktarı Burs miktarları programın web sayfasında yer almaktadır.

 

 1. Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler

 

3.1. Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
 2. Türkiye’de yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.
 3. Eğitiminin bilimsel hazırlık dahil en geç 3. döneminde kayıtlı olmak. (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapamaz.)

ç. Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

 1. Daha önce bu programdan yüksek lisans bursu almamış olmak. (Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)
 2. Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.
 3. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi yapanlar başvuru yapamaz.
 4. Sanatta yeterlik öğrenimi görenler başvuru yapamaz.

ğ. 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

 

Ayrıntılı bilgi:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2210-a-2018-1-cagri-metni.pdf

 

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

2018 Yılı Çağrı Duyurusu

 

 1. Çağrının Amacı ve Kapsamı

 

 • Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek, bilim insanlarının yetişmesine, ülkemiz önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.
 • Bu çağrı duyurusu, 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.

 

 1. Burs Kapsamı, Miktarı ve Süresi
  • Burs Kapsamı ve Süresi
 1. Tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 48 ay sonunda; bütünleşik doktora öğrenimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.
 2. Doktora bursiyerlerine güz ve bahar akademik yarıyıllarında ek destek ödenir.
 3. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

2.2. Burs Miktarı

Burs miktarları programın web sayfasında yer almaktadır.

 

 1. Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler

3.1. Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.
 2. Türkiye’de doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.
 3. Eğitiminin bilimsel hazırlık dahil en geç 6. döneminde kayıtlı olmak. (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz.)

ç. Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için tezli yüksek lisans mezunu olmak. (Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar doktora burs programına başvuru yapamaz.)

 1. Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak. (Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)
 2. Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri başvuru yapabilir.
 3. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisans sonrası bütünleşik doktora ve tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi yapanlar başvuru yapamaz.
 4. Sanatta yeterlik öğrenimi görenler başvuru yapamaz.

ğ. Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık diplomasına sahip adaylarda doktora bursu için tezli yüksek lisans diploması aranmaz, ancak bu kişiler değerlendirme puanı hesaplanırken lisans mezunu olarak dikkate alınırlar.

 1. 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

 

Ayrıntılı bilgi:

 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2211-a-2018-1-cagri-metni-guncelleme-20-06-2018_0.pdf

 

 

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir