Dr.Öğretim Üyesi Murat OKATAN Tarafından TÜBİTAK’a Sunulan Proje Kabul Edildi

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-EEEAG 217E122 numaralı ve “Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK Grup Yürütme Kurulunun 12/04/2018 tarih ve 281 sayılı toplantısında incelenerek görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda proje önerisinin desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Proje Adı: Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yürütücü:  Dr. Öğr. Üyesi Murat OKATAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı.

Danışman:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCATÜRK, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Programı.

Doktora Bursiyeri: Arş. Gör. Eda DAĞDEVİR, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı.

Destekleyici Kurum: TÜBİTAK-3001

Proje Özeti: Kırpma Eşikleri, Nisan 2016’da tamamlanan TEKNO-002 sayılı ve “Hücre Dışı Kayıtlarda Aksiyon Potansiyellerini Belirlemekte Kullanılan Gerilim Eşiğinin Hesabı İçin Yeni Bir Yöntem” başlıklı CÜBAP projesinin ana çıktısı olan yeni ve özgün bir algoritma ile hesaplanan bir çift genlik eşiğidir. Kırpma Eşikleri’nin hücre dışı sinirsel kayıtlarda gürültü ve işareti birbirinden ayırmakta mevcut yöntemlerden daha başarılı olduğu proje ekibi tarafından çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Şimdiki projenin başlıca amacı, davranışla ilgili bilgilerin birincil motor korteksten (M1) kaydedilen hücre dışı sinirsel kayıtlardan verimli bir şekilde çıkarımlanmasında Kırpma Eşikleri’nin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Veri olarak anestezi altında olmayan sıçanların motor korteksinden davranış sırasında kaydedilmiş hücre dışı sinirsel kayıtlar kullanılacaktır. Proje çıktılarının beyin-makine-arayüzü (BMA) teknolojisinde kullanım alanı bulunmaktadır.

Proje Bütçesi: 59.910,00 TL

Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir