Dr.Öğretim Üyesi Gülderen KARAKUŞ Tarafından TÜBİTAK’a Sunulan Proje Kabul Edildi

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-SBAG 217S969 numaralı ve “Poli[Maleik Anhidrit-ko-Vinil Asetat] Kopolimerinin Doksorubisin/Doksorubisin Türevi Antikanser İlaçlarla Doğrusal Rasyonel Konjugatlarının Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları ve Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik/Antikanser Aktiviteleri” başlıklı proje TÜBİTAK Grup Yürütme Kurulunun 16/05/2018 tarih ve 769 sayılı toplantısında incelenerek görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda proje önerisinin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir