2021-2022 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve böylece müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması çabalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir:

 

Her akademik yıl için burs miktarı ve okul ücretlerine ilişkin tavan tutar, Jean Monnet Yönlendirme Komitesi tarafından bursiyerlere gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Burs miktarının kapsamı şu şekildir:

 • Okul ücreti (20.000 avro’ya kadar),
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.), (miktarı gidilecek uygun ev sahibi ülkeye göre değişiklik göstermekte ve Avrupa Birliği Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır)
 • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3.000 avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere) Kimler Başvurabilir?

  Hâlihazırda;

  • Türkiye’deki kamu çalışanları, veya
  • Türkiye’deki özel sektör çalışanları, veya
  • Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli, veya
  • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans ya da

  doktora) öğrencileri

  Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Son başvuru tarihi:  (17.11.2020 – 17:00’a kadar)

Daha fazla bilgi için:

https://www.cfcu.gov.tr/tr/search-tenders?field_tender_status%5B%5D=6&field_tender_type%5B%5D=4&field_tender_ref_no=&search_api_views_fulltext=

Post Author: pdo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir